Estàs cercant un producte financer atractiu on invertir els teus estalvis?

 FONS GVC GAESCO 
 RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI 

Rendibilitat anual estimada

4,30% TAE

4 ANYS i 3 MESOS

El període de subscripció va finalitzar el 07/12/2023

2/7 Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 més risc.

DESCARREGAR FULLET
UN FONS DE RENDA FIXA A VENCIMENT

El fons inverteix en una cartera de bons diversificada amb un venciment concret i amb uns cupons definits i predictibles. Això permet realitzar una estimació de la rendibilitat que obtindrà el partícip al final de l'horitzó temporal.
close-up-red-dart-arrow-hitting-target-center-dart-2022-10-28-22-18-45-utc

AVANTATGES

Rendibilitat atractiva 
El fons ofereix millors condicions que altres productes financers com ara els dipòsits, lletres del tresor, etc.

 

Fiscalitat avantatjosa.

Al venciment pot traspassar, si així ho desitja, a altres fons sense pagar peatge fiscal.

 

Diversificació dels estalvis
En tenir posicions en diferents emissors, geografies i sectors.

CALENDARI

DATA DE LLANÇAMENT:

10/11/2023 

PERÍODE DE SUBSCRIPCIÓ:

13/11/2023 - 07/12/2023  

(fins les 12:30 hora peninsular)

 

DATA DE VENCIMENT DE L'ESTRATÈGIA:

20/03/2028

 

CARACTERÍSTIQUES DEL FONS

RENDIBILITAT ESTIMADA 

La rendibilitat estimada no garantida consisteix a assolir un TAE del 4,30% per a participacions subscrites del 13/11/2023 al 07/12/2023 i mantingudes fins al 20/03/2028.

POLÍTICA D'INVERSIÓ

S'inverteix el 100% en renda fixa privada (principalment) i pública, incloent-hi els instruments del mercat monetari i els dipòsits.

 

HORITZÓ 

La durada mínima recomanada de la inversió és fins a l'expiració de l'estratègia 20/03/2028. L'escala de risc es correspon amb el manteniment de la inversió al venciment de l'estratègia.

ISIN: ES0157641004

Categoria: Fons d'inversió 
Renda fixa euro

Gestora: GVC Gaesco Gestión SGIIC

Entitat Dipositària: CECABANK, SA

 

Rendibilitat anual estimada no garantida: 
4,30% TAE 

Divisa: EUR

Inversió mínima: 100 €

Perfil de risc:
2/7 Fons no garantit

 

Comissió de gestió: 0,55% anual

Comissió de dipositaria: 0,05% anual

Comissió de subscripció: 3,00% fora del període de comercialització

Finestres de liquiditat sense despesa de reembossament: Cada sis mesos

Comissió de reembossament: 3,00% fora de les finestres de liquiditat 

aerial-view-of-soybean-farmer-working-in-the-field-2021-08-29-13-12-54-utc

FULLETS D'INTERÈS

També es troben a la seva disposició a la CNMV, al domicili social de la gestora i a les oficines de GVC Gaesco.

JA FORMES PART DE GVC GAESCO?

Fes-te Client de GVC Gaesco en tan sols uns minuts, de forma segura i completament online. Obrir un compte no té associat cap cost.

ENCARA NO N’ETS CLIENT?

Posa’t en contacte amb el teu 
assessor patrimonial, escriu-nos a 
 atencioncliente@gvcgaesco.es o truca’ns al 932712000 –  911988500 – 900909065, de bon grat t’atendrem.

2 / 7  

* Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu del menor risc i 7/7 de major risc

Fons no garantit

FONDO GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI CLASSE A. ISIN: ES0157641004, Entitat Gestora: GVC Gaesco Gestión, SGIIC, SA; Entitat Dipositària: CECABANK; Entitat Comercialitzadora: GVC Gaesco Valores S.V., S.A Nivell de Risc: 2/7. Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/7 indicatiu de menor risc i 7/7 de major risc.


Avís legal. a la pàgina web es troba a disposició dels usuaris, un informe complet del Fons d'Inversió en el qual podrà trobar, entre altres, informació respecte a rendibilitats històriques obtingudes amb anterioritat a un canvi substancial de la política d’inversió de la IIC, sèries de rendibilitats històriques anualitzades, detall dels riscos associats a la inversió en IIC, etc. Els fons d’inversió impliquen determinats riscos (de mercat, de crèdit, de liquiditat, de divisa, de tipus d’interès, etc.), tots ells detallats al Fullet i al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI). La naturalesa i l’abast dels riscos dependran del tipus de fons, de les seves característiques individuals, de la divisa i dels actius en els quals s'inverteixi el patrimoni d'aquest. En conseqüència, l’elecció entre els diferents tipus de fons s’ha de realitzar tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos per part de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d'inversió.

La finalitat de la informació continguda en aquest correu electrònic és merament il·lustrativa i no constitueix ni una oferta de productes i serveis, ni una recomanació o oferta de compra o de venda de valors ni de cap altre producte d'inversió, ni un element contractual. Tampoc suposa assessorament legal, fiscal, ni d'una altra classe i el seu contingut no ha de servir a l’usuari per a prendre decisions o realitzar inversions. El fons d'inversió al qual fa referència és un producte de risc elevat i no resulta adequat per a tots els clients, consegüentment no pretén induir a l’usuari a operacions inadequades mitjançant la posada a la seva disposició de serveis o accessos a operacions i mercats que no responen al seu perfil de risc. Les rendibilitats passades no garanteixen de cap manera els resultats futurs. La tributació dels rendiments obtinguts per partícips dependrà de la legislació fiscal aplicable a la seva situació personal i pot variar en el futur.

Publicitat